Đài quan sát thị trường lao động

Đài quan sát thị trường lao động địa phương (LMO) là các tổ chức cung cấp thông tin về các xu hướng phát triển của thị trường lao động bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu về nhu cầu trình độ và kỹ năng trong một khu vực hoặc lĩnh vực.

Mục tiêu chính của LMO là giúp các đại lý thị trường lao động đưa ra lựa chọn tốt hơn và giảm sự chênh lệch giữa cung và cầu kỹ năng. Người dùng chính của họ là những người tham gia thị trường lao động hiện tại và tương lai, chẳng hạn như người tìm việc và sinh viên, những người cần thông tin kịp thời và phù hợp để đưa ra các quyết định về giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp; những người trung gian giúp những người dùng cuối này đưa ra những lựa chọn sáng suốt, chẳng hạn như nhân viên dịch vụ việc làm công cộng và cố vấn hướng nghiệp; các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động và giáo dục; cơ sở giáo dục và đào tạo cấp bằng dựa trên thông tin có sẵn trên thị trường lao động; và các nhà đầu tư và người sử dụng lao động, những người có quyết định đầu tư cũng phải dựa trên dữ liệu đó. Do đó, mục tiêu chính của LMO là hướng dẫn các cá nhân đưa ra những lựa chọn sáng suốt về phát triển kỹ năng.

Tóm lại, các LMO tổng hợp dữ liệu hiện có liên quan về kỹ năng và nhu cầu lao động (từ người sử dụng lao động) và nguồn cung (từ dân số trong độ tuổi lao động), phân tích những dữ liệu này và cung cấp thông tin thị trường lao động kịp thời, phù hợp và dễ tiếp cận cho người tìm việc và sinh viên, việc làm công nhân viên phục vụ và nhân viên tư vấn hướng nghiệp.